Zákazky s nízkou hodnotou 2011-2019

Archív výziev

Zabezpečenie školenia „Implementácia EŠIF 2014-2020 V - ZÁKAZKA ZRUŠENÁ
Dátum zverejnenia: 09.05.2018

Nákup a dodanie pracovného oblečenia, špeciálnych odevov a doplnkov
Dátum zverejnenia: 24.04.2018

Poskytovanie služieb práčovní na obdobie 12 mesiacov
Dátum zverejnenia: 18.04.2018

Produkčné zabezpečenie kampane – Ukončenie úvodnej mediálnej kampane
Dátum zverejnenia: 16.04.2018

Zabezpečenie výroby, dodávky a montáže atypického výťahového elektrického rozvádzača
Dátum zverejnenia: 16.04.2018

Maliarske, murárske a natieračské práce spojené s kladením podláh a výmenou dverí v administratívnych priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky
Dátum zverejnenia: 16.04.2018

Zabezpečenie aktivity Roadshow 2018 I. - Zabezpečenie výroby a dodanie propagačných predmetov
Dátum zverejnenia: 09.04.2018

Organizačno – technické zabezpečenie Dňa Európy 2018
Dátum zverejnenia: 09.04.2018

CITY LIGHT kampaň Dňa Európy 2018
Dátum zverejnenia: 05.04.2018

Krátkodobé komplexné poistenie
Dátum zverejnenia: 22.03.2018

Zabezpečenie cien pre Roadshow 2017
Dátum zverejnenia: 05.03.2018

Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP)
Dátum zverejnenia: 05.03.2018

Dodávka kytíc, vencov, kvetinovej výzdoby a aranžmánov
Dátum zverejnenia: 01.03.2018

Dodávka kytíc, vencov, kvetinovej výzdoby a aranžmánov – ZÁKAZKA ZRUŠENÁ
Dátum zverejnenia: 20.02.2018

Dodávka ručne vyrobených drevených darčekových kaziet
Dátum zverejnenia: 12.02.2018