Zákazky s nízkou hodnotou 2011-2019

Archív výziev

Zabezpečenie strážnej služby pre objekty Úradu vlády SR
Dátum zverejnenia: 16.01.2018

Servis technických zabezpečovacích prostriedkov
Dátum zverejnenia: 08.01.2018

Evaluácia programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“ Finančného mechanizmu EHP 2009-2014“
Dátum zverejnenia: 02.01.2018

Vyčisťovacie práce v areáli čeľadníka v Rusovciach a v jeho okolí
Dátum zverejnenia: 29.12.2017

Kurz „Základy kybernetickej bezpečnosti“ pre 550 prístupov
Dátum zverejnenia: 12.12.2017

Nákup a dodanie pracovného oblečenia, špeciálnych odevov a doplnkov
Dátum zverejnenia: 06.12.2017

Evaluácia programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“ Finančného mechanizmu EHP 2009-2014“ - ZÁKAZKA ZRUŠENÁ
Dátum zverejnenia: 25.10.2017

Zabezpečenie školenia „Implementácia EŠIF 2014-2020 IV.“
Dátum zverejnenia: 18.10.2017

Orezanie drevín v areáli ÚV SR
Dátum zverejnenia: 16.10.2017

Dodávka, montáž a inštalácia klimatizačných jednotiek na chladenie a dokurovanie kancelárskych priestorov v budove ÚV SR na Námestí slobody 1 v Bratislave
Dátum zverejnenia: 09.10.2017

Obnova historických malieb pod dohľadom reštaurátora s odbornou spôsobilosťou v priestoroch budovy ÚV SR – Miestodržiteľský palác na Hlavnom námestí 8 v Bratislave
Dátum zverejnenia: 09.10.2017

Zabezpečenie murárskych a maliarskych prác
Dátum zverejnenia: 12.09.2017

Maliarske a murárske práce spojené s kladením vinylových podláh a rekonštrukciou elektroinštalácie v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky – Miestodržiteľský palác na Hlavnom námestí 8 v Bratislave
Dátum zverejnenia: 05.09.2017

Poskytnutie služby online psychodiagnostického testovania pre Centrum vzdelávania a hodnotenia Úradu vlády Slovenskej republiky – ZÁKAZKA ZRUŠENÁ
Dátum zverejnenia: 30.08.2017

Zabezpečenie odborných konzultačných služieb
Dátum zverejnenia: 22.08.2017