Zákazky s nízkou hodnotou 2011-2019

Archív výziev

Vypracovanie projektovej dokumentácie novej vstupnej budovy
Dátum zverejnenia: 19.10.2016

Poskytovanie preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci a vypracovanie lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu
Dátum zverejnenia: 22.09.2016

Zabezpečenie ubytovania a stravy počas podujatia „Medzinárodné cykloputovanie Ukrajina – Slovensko, 11.-14.8.2016“
Dátum zverejnenia: 28.07.2016

Organizačno-technické zabezpečenie podujatia „Deň Európy
Dátum zverejnenia: 26.04.2016

Ušitie a dodanie jednotného pracovného oblečenia podľa funkcií pre zamestnancov
Dátum zverejnenia: 25.04.2016

Zabezpečenie stavebných a dokončovacích prác pre ÚZ Kamzík
Dátum zverejnenia: 14.11.2014

Nákup a dodanie TV prijímačov, satelitných modulov a komponentov
Dátum zverejnenia: 12.11.2014

Zorganizovanie a zabezpečenie VIII. zasadnutia Národného monitorovacieho výboru pre NSRR a Výročného stretnutia „Annual Meeting“ za rok 2014
Dátum zverejnenia: 10.11.2014

Kladenie a lepenie podlahovej krytiny a povrchová úprava stien v ÚZ Bystrica v Banskej Bystrici
Dátum zverejnenia: 31.10.2014

Dodávka kytíc, vencov, kvetinovej výzdoby a aranžmánov - ZÁKAZKA ZRUŠENÁ
Dátum zverejnenia: 24.10.2014

Prepojenie informačných systémov SPIN a KODYS
Dátum zverejnenia: 21.10.2014

Opravy a údržba súvisiace so športovými zariadeniami a inštalácia nekovových stolárskych výrobkov - ZÁKAZKA ZRUŠENÁ
Dátum zverejnenia: 20.10.2014

Rokovanie zástupcov krajín V4
Dátum zverejnenia: 20.10.2014

Zavlažovacie a záhradkárske práce spojené s výsadbou areálu UZ Agra - ZRUŠENÉ
Dátum zverejnenia: 16.10.2014

Stolárske konštrukcie, maliarske práce, zdravotechnika s montážou - ZÁKAZKA ZRUŠENÁ
Dátum zverejnenia: 16.10.2014

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>