Zákazky s nízkou hodnotou 2011-2019

Archív výziev

Prípravné práce pre zabezpečovaciu techniku a veľkokapacitné osvetlenie areálu UZ Agra - zrušené
Dátum zverejnenia: 14.10.2014

Prepojenie informačných systémov SPIN a KODYS. - zákazka zrušená
Dátum zverejnenia: 06.10.2014

Poskytnutie odborných IT služieb systémového poradenstva a bezpečnosti dát
Dátum zverejnenia: 01.10.2014

Nákup, dodávka, montáž podlahovej krytiny ( koberce) v Účelovom zariadení Bystrica – zákazka zrušená
Dátum zverejnenia: 29.09.2014

Poskytnutie odborných IT služieb systémového poradenstva a bezpečnosti dát
Dátum zverejnenia: 22.09.2014

Organizácia časti Kongresu ITAPA a zabezpečenie výstavy OPIS na Kongrese ITAPA v dňoch 11.–12.11.2014
Dátum zverejnenia: 12.09.2014

Zabezpečenie pomocných prezentačných služieb pre OPIS na podujatí IT SUMMIT dňa 25.09.2014
Dátum zverejnenia: 12.09.2014

Národná konferencia Programu Švajčiarsko - slovenskej spolupráce
Dátum zverejnenia: 12.09.2014

Dodávka a záručný servis dvoch pračiek a sušičky
Dátum zverejnenia: 11.09.2014

Znovuotváranie rámcovej dohody na rdodávku zemného plynu na rok 2015
Dátum zverejnenia: 09.09.2014

Znovuotváranie rámcovej dohody na dodávku elektrickej energie na rok 2015
Dátum zverejnenia: 09.09.2014

Nákup futbalových lôpt
Dátum zverejnenia: 22.08.2014

Marketingový prieskum trhu na konci programového obdobia 2007-2013 zameraný na zistenie úrovne povedomia verejnosti o politike súdržnosti Európskej únie na Slovensku
Dátum zverejnenia: 15.08.2014

Sedacie vaky
Dátum zverejnenia: 15.08.2014

Školenie pre prijímateľov finančných prostriedkov z FM EHP/NFM 2009-2014 zamerané na verejné obstarávanie
Dátum zverejnenia: 08.08.2014