Zákazky s nízkou hodnotou 2011-2019

Archív výziev

Služby spojené s napísaním a uverejnením PR článku v IT príručke
Dátum zverejnenia: 11.07.2014

Aplikačné programové vybavenie „Registratúrna kniha“
Dátum zverejnenia: 27.06.2014

Zabezpečenie príjmu digitálneho televízneho vysielania
Dátum zverejnenia: 09.06.2014

Školenie v oblasti prekladateľských a tlmočníckych služieb
Dátum zverejnenia: 04.06.2014

Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb
Dátum zverejnenia: 30.05.2014

Zabezpečenie príjmu digitálneho televízneho vysielania
Dátum zverejnenia: 30.05.2014

Zorganizovanie a zabezpečenie školenia „Implementácia ŠF v PO 2007-2013 VIII
Dátum zverejnenia: 26.05.2014

Rokovanie k oficiálnym pripomienkam EK predloženým k návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020
Dátum zverejnenia: 30.04.2014

Promo stan
Dátum zverejnenia: 09.04.2014

Objednávka na grafický návrh, potlač, výrobu a dodávku ISO frame prezentačnej steny
Dátum zverejnenia: 20.03.2014

HD Kamera
Dátum zverejnenia: 26.02.2014

Poskytovanie služieb súvisiacich s výrobou a vysielaním informačného dokumentu
Dátum zverejnenia: 25.02.2014

Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet
Dátum zverejnenia: 20.02.2014

Otvorenie detského centra počas jarných prázdnin 2014
Dátum zverejnenia: 10.02.2014

Korektúra prekladu jazykového textu v anglickom jazyku
Dátum zverejnenia: 30.01.2014