Zákazky s nízkou hodnotou 2011-2019

Archív výziev

Časopis Eurokompas
Dátum zverejnenia: 30.01.2014

Upratovacie a čistiace služby na mesiac Január 2014
Dátum zverejnenia: 13.12.2013

Poskytnutie inštalačných služieb a kúpa telefonických zariadení
Dátum zverejnenia: 13.12.2013

Poskytnutie inštalačných služieb a prenájom telefonických zariadení
Dátum zverejnenia: 10.12.2013

Prepis zvukových záznamov do textovej podoby
Dátum zverejnenia: 09.12.2013

Dodávka armatúr a vykurovacích telies pre ústredné kúrenie - výzva na predloženie ponúk
Dátum zverejnenia: 19.11.2013

Dodávka drevených dverí vrátane obloženia, kľučiek a zámkov
Dátum zverejnenia: 19.11.2013

Hydroizolácia základov a muriva
Dátum zverejnenia: 19.11.2013

Stavebné práce súvisiace s výmenou dverí, tepelných telies a hydroizoláciou
Dátum zverejnenia: 19.11.2013

Stavebné úpravy súvisiace so zlepšením životného prostredia
Dátum zverejnenia: 19.11.2013

Špecializované remeselnícke práce a úprava podkrovia
Dátum zverejnenia: 19.11.2013

Vybudovanie zadnej dvojkrídlovej brány
Dátum zverejnenia: 19.11.2013

Zateplenie priestorov jedálne a práce s tým spojené
Dátum zverejnenia: 19.11.2013

Analýza a posúdenie ekonomického vplyvu na verejné prostriedky
Dátum zverejnenia: 18.11.2013

Zabezpečenie aktivity Road Show
Dátum zverejnenia: 13.11.2013