Zákazky s nízkou hodnotou

Zákazky na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní  a  o zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení neskorších predpisov.

Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových a tlakových zariadení, odborné prehliadky nízkotlakových kotolní a servis plynových zariadení
Dátum zverejnenia: 12.01.2024
Lehota na predkladanie ponúk: do 19.1.2024 do 10:00 hod.
Nákup, dodávka, montáž, aktivácia elektrického kompostéra - ZÁKAZKA ZRUŠENÁ
Dátum zverejnenia: 18.10.2023
Lehota na predkladanie ponúk: do 03.11.2023 do 10:00 hod.
Platforma Google Maps 2 - mapa realizovaných projektov financovaných z EŠIF v programovom období 2014-2020
Dátum zverejnenia: 27.01.2023
Lehota na predkladanie ponúk: do 06.02.2023 do 10:00 hod.
Zabezpečenie akcie s názvom RoadTrip 2022
Dátum zverejnenia: 20.01.2023
Lehota na predkladanie ponúk: do 30.01.2023 do 10:00 hod.
Poskytovanie usmerňovacích, poradenských, sprostredkovateľských, informačných a osvetových služieb
Dátum zverejnenia: 13.10.2022
Lehota na predkladanie ponúk: do 24.10.2022 do 10:00 hod.
Obstaranie darčekových poukážok na nákup vitamínov a výživových doplnkov
Dátum zverejnenia: 28.09.2022
Lehota na predkladanie ponúk: 07.10.2022 do 09:00 hod.
Citylightová kampaň "Deň Európy 2022"
Dátum zverejnenia: 08.04.2022
Lehota na predkladanie ponúk: 19.04.2022 o 10:00 hod.
Odvoz a likvidácia odpadu
Dátum zverejnenia: 31.03.2022
Lehota na predkladanie ponúk: 08.04.2022 o 10:00 hod.
Overovacia štúdia využiteľnosti časti objektu Karáčoniho paláca na materskú školu
Dátum zverejnenia: 30.03.2022
Lehota na predkladanie ponúk: 06.04.2022 do 11:00 hod.
Citylightová kampaň "Deň Európy 2022" - ZRUŠENÁ
Dátum zverejnenia: 30.03.2022
Lehota na predkladanie ponúk: 07.04.2022 o 10:00 hod.
NKP Rusovce - vypracovanie znaleckého posudku
Dátum zverejnenia: 16.02.2022
Lehota na predkladanie ponúk: 24.02.2022 do 14:00 hod.
Projektová dokumentácia k NKP Rusovce:
https://portal.e-lena.sk/#/public/order/5dfc742ee626fa75ce5af720/document/11/5e300ceab63be54cd3eb8636
Rekonštrukcia vstupných brán do objektu ÚV SR na Námestí slobody 1 v Bratislave
Dátum zverejnenia: 06.12.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 10.12.2021 do 12:00 hod.
Záhradnícke práce spojené s mulčovaním porastu parku v Rusovciach
Dátum zverejnenia: 12.11.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 18.11.2021 do 10:00 hod.
Osvetlenie staveniska kaštieľa v Rusovciach
Dátum zverejnenia: 11.11.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 18.11.2021 do 11:00 hod.
Rekonštrukcia areálu a prvkov drobnej architektúry ÚZ Bystrica
Dátum zverejnenia: 04.10.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 15.10.2021 do 14:00 hod.
Zviditeľnenie eurofondových projektov v prostredí sociálnych sietí - ZÁKAZKA ZRUŠENÁ
Dátum zverejnenia: 27.09.2021

Zabezpečenie akcie s názvom RoadTrip SK 2021 - ZAKAZKA ZRUŠENÁ
Dátum zverejnenia: 21.09.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 27.09.2021 do 15:00 hod.
Lehota na predkladanie ponúk upravená korigendom na 30.09.2021 do 15:00 hod.Nákup a dodávka elektroinštalačného materiálu
Dátum zverejnenia: 13.08.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 20.08.2021 do 16:00 hod.
Maliarske, natieračské, murárske a manipulačné práce
Dátum zverejnenia: 06.08.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 12.08.2021 do 10:00 hod.
Rekonštrukcia systému merania a regulácie vetrania v novej budove Úradu vlády Slovenskej republiky
Dátum zverejnenia: 22.07.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 29.07.2021 do 10:00 hod.
20435