Zákazky s nízkou hodnotou

Zákazky na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní  a  o zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení neskorších predpisov.

Audit návrhu finančného modelu štátneho nájomného bývania s garanciou štátu, vrátane ostatných služieb - ZÁKAZKA ZRUŠENÁ
Dátum zverejnenia: 22.03.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 26.03.2021 do 15:00 hod.
Ušitie jednotného pracovného oblečenia pre zamestnancov ÚV SR a ÚZ ÚV SR
Dátum zverejnenia: 18.03.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 26.03.2021 do 15:00 hod.
Platforma Google Maps – mapa realizovaných projektov financovaných z EŠIF v PO 2014-20
Dátum zverejnenia: 15.03.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 23.03.2021 do 10:00 hod.
Oprava komunikácií pri autodoprave ZÁKAZKA ZRUŠENÁ
Dátum zverejnenia: 25.02.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 08.03.2021 do 10:00 hod.
Deratizačné, dezinsekčné, dezinfekčné a hubiace služby 2021-2023
Dátum zverejnenia: 16.02.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 24.02.2021 do 10:00 hod.
Nákup športových pomôcok pre základné školy
Dátum zverejnenia: 10.12.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 15.12.2020 do 16.00 hod.
Rekonštrukcia klimatizačných zariadení v budovách ÚV SR
Dátum zverejnenia: 03.12.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 10.12.2020 do 16:00 hod.
Nájom systému na meranie telesnej teploty - vyššia trieda
Dátum zverejnenia: 25.11.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 02.12.2020 do 16:00 hod.
Platforma Google Maps – mapa realizovaných projektov financovaných z EŠIF v PO 2014-2020 - ZÁKAZKA ZRUŠENÁ
Dátum zverejnenia: 19.11.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 27.11.2020 do 10:00 hod.
Rekonštrukcia klimatizačných zariadení v budovách ÚV SR - ZÁKAZKA ZRUŠENÁ
Dátum zverejnenia: 29.10.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 06.11.2020 do 16:00 hod.
Prieskum zameraný na zistenie úrovne povedomia verejnosti o politike súdržnosti EÚ na Slovensku
Dátum zverejnenia: 27.10.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 04.11.2020 do 10:00 hod.
Dezinfekčné, dezinsekčné a deratizačné služby v objekte kaštieľa v Rusovciach
Dátum zverejnenia: 27.10.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 02.11.2020 do 09:00 hod.
Sanácia havarijného stavu hospodárskej časti Hotela Bôrik
Dátum zverejnenia: 07.10.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 15.10.2020 do 16:00 hod.
Rekonštrukcia vykurovacieho systému v priestoroch budovy ÚV SR
Dátum zverejnenia: 01.10.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 08.10.2020 do 16:00 hod.
Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte ÚV SR
Dátum zverejnenia: 30.09.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 07.10.2020 do 10:00 hod.
Odborné prehliadky a odborné skúšky na vyhradených technických zdvíhacích zariadeniach, elektrických výťahoch, garážových bránach, zdvihákoch, ktoré sa budú vykonávať v pravidelných 3-mesačných a 6-mesačných intervaloch
Dátum zverejnenia: 07.08.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 13.08.2020 do  12:00 hod.
Rekonštrukcia zásobovacej rampy do priestorov kuchyne ÚV SR od ulice Čajkovského
Dátum zverejnenia: 24.07.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 29.07.2020 do  14:00 hod.
Opravy vyhradených technických zariadení (výťahov) po vykonaní šesťročnej úradnej skúšky Technickou inšpekciou v priestoroch budov ÚV SR v Bratislave
Dátum zverejnenia: 22.07.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 30.07.2020 do  12:00 hod.
Nákup, dodávka a montáž 2 párov pohonov na vstupné brány do objektu ÚV SR
Dátum zverejnenia: 13.07.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 20.07.2020 do 16:00 hod.
Dodávka, montáž a servis klimatizácie pre vybrané objekty Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave
Dátum zverejnenia: 10.07.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 16.07.2020 do 10:00 hod.
20435