Zákazky s nízkou hodnotou

Zákazky na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní  a  o zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení neskorších predpisov.

Rekonštrukcia zásobovacej rampy do priestorov kuchyne ÚV SR od ulice Čajkovského
Dátum zverejnenia: 24.07.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 29.07.2020 do  14:00 hod.
Opravy vyhradených technických zariadení (výťahov) po vykonaní šesťročnej úradnej skúšky Technickou inšpekciou v priestoroch budov ÚV SR v Bratislave
Dátum zverejnenia: 22.07.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 30.07.2020 do  12:00 hod.
Nákup, dodávka a montáž 2 párov pohonov na vstupné brány do objektu ÚV SR
Dátum zverejnenia: 13.07.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 20.07.2020 do 16:00 hod.
Dodávka, montáž a servis klimatizácie pre vybrané objekty Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave
Dátum zverejnenia: 10.07.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 16.07.2020 do 10:00 hod.
Poskytovanie služieb práčovní na obdobie 12 mesiacov
Dátum zverejnenia: 08.07.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 15.07.2020 do 16:00 hod.
Elektrifikácia pre potreby využívania elektrického prúdu v objekte ÚV SR
Dátum zverejnenia: 07.07.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 14.07.2020 do 16:00 hod.
Zabezpečenie výkonu servisu technických zabezpečovacích prostriedkov - Užšia súťaž
Dátum zverejnenia: 07.07.2020
Lehota na predkladanie žiadostí o účasť: 15.07.2020 do 10:00 hod.
<<1 2 3
20435