Základné kontakty

Telefónny zoznam vedúcich predstaviteľov ÚV SR

Adresa ÚV SR:

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
 813 70 Bratislava

Kontakty pre verejnosť  

(Dostupné počas pracovných dní)
Telefón:  02/ 209 25 111, 02 / 209 25 370
Fax: 02 / 524 97 595
e-mail:  uvsrinfo@vlada.gov.sk, premier@vlada.gov.sk

Kontakty nápomocné v boji proti koronavírusu

koronachcemvediet@vlada.gov.sk - informácie o koronavíruse či prijatých opatreniach, ktoré nebolo možné dohľadať na iných webových sídlach.
koronachcempomoct@vlada.gov.sk - môžu využiť všetci tí, ktorí chcú akýmkoľvek spôsobom byť nápomocní v boji proti koronavírusu, napríklad ponukou služieb, tovaru, inováciami, nápadmi a podobne.

Oznam Kancelárie predsedu vlády Slovenskej republiky
V súvislosti so žiadosťami o sprístupnenie informácií adresovanými predsedovi vlády SR v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov si žiadateľov dovoľujeme informovať, že predseda vlády SR nie je osobou povinnou poskytovať informácie v zmysle cit. zákona.
Zároveň si dovoľujeme oznámiť, že žiadosti o sprístupnenie informácií je potrebné zasielať Úradu vlády SR, ktorý je osobou povinnou sprístupňovať informácie podľa zákona o slobode informácií, na e-mailovú adresu: uvsrinfo@vlada.gov.sk alebo poštou na adresu Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava.

Podateľňa ÚV SR  


Úradné hodiny:
Pondelok - Piatok: 8:00 - 15:00

Obedňajšia prestávka: 11:45 - 12:15
e-mail: podatelna@vlada.gov.sk
tel.: 02 / 209 25 227, 02 / 209 25 401
fax: 02 / 524 97 595


Kontakt pre médiá

Ing. Bc. Richard Pekar
riaditeľ tlačového a informačného odboru ÚV SR
Telefón : +421 2092 5335, +421 910 810 286
E-mail: richard.pekar@vlada.gov.sk
Fax : 02/5249 7625
e-mail: tlacovyodbor@vlada.gov.sk; press@government.gov.sk


Správca web stránok

e-mail webmaster@vlada.gov.skZväčšiť mapu
6

Dátum poslednej aktualizácie: 20.05.2020