Zariadenie pre údržbu areálu Úradu vlády SR
Dátum zverejnenia: 01.08.2012