Zástupkyňa vedúceho úradu vlády

Adresa:Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Meno:Ing. Mgr. Tatiana Janečková
E-mail:tatiana.janeckova@vlada.gov.sk
Telefóny:02/20925351
Fax: