Zbor poradcov predsedu vlády SR

 • Ľubomír Ščasný
  predseda Zboru poradcov predsedu vlády SR
   
 • Peter Majtán
  tajomník Zboru poradcov predsedu vlády SR
   
 • Ján Bučkuliak
  poradca predsedu vlády pre informatizáciu verejnej správy
   
 • Ján Buc
  poradca predsedu vlády pre marginalizované rómske komunity
   
 • Eduard Buraš
  poradca predsedu vlády pre cezhraničnú spoluprácu
   
 • Alexander Duleba
  poradca predsedu vlády v oblasti verejných politík
   
 • Iveta Galbavá
  poradkyňa predsedu vlády v oblasti politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí
   
 • Ivan Golian
  poradca predsedu vlády pre digitalizáciu
   
 • Renáta Hall
  poradkyňa predsedu vlády v oblasti vysokého školstva
   
 • Rastislav Jílek
  poradca predsedu vlády v oblasti regionálneho rozvoja
   
 • Ľubica Karvašová
  poradkyňa predsedu vlády pre záležitosti EÚ
   
 • Daniel Klimovský
  poradca predsedu vlády v oblasti verejnej správy a regionálneho rozvoja
   
 • Robert Krause
  poradca predsedu vlády pre oblasť komunikácie
   
 • Martin Oravec
  poradca predsedu vlády pre inovácie
   
 • Andrej Svorenčík
  poradca predsedu vlády v oblasti kultúry a ekonomických záležitostí
   
 • Marcela Tittlová
  poradkyňa predsedu vládyv oblasti aproximácie práva
   
 • Lívia Vašáková
  poradkyňa predsedu vlády pre Zelenú ekonomiku a Plán obnovy
8561

Dátum poslednej aktualizácie: 26.01.2022