Zbor poradcov predsedu vlády SR

Priezvisko Meno Funkcia / Poradca v oblasti

Kaliňák

Erik

predseda Zboru poradcov predsedu vlády SR

Tomašovičová

Jarmila

tajomníčka Zboru poradcov predsedu vlády SR

Bekmatov

Artur

poradca predsedu vlády SR v oblasti ochrany pracujúcich, sociálnych vecí a spolupráce s odbormi

Dermek

Jozef

poradca predsedu vlády SR v oblasti strategických dokumentov

Grman

Štefan

poradca predsedu vlády SR v oblasti legislatívy, zahrňujúcich vypracovanie koncepčných materiálov a analýz

Chmelár

Eduard

poradca predsedu vlády SR v oblasti politických záležitostí

Jurášek

Dalibor

poradca predsedu vlády SR v oblasti občianskej spoločnosti

Kokavec

Milan

poradca predsedu vlády SR v oblasti zdravotníctva

Kotuliak

Ivan

poradca predsedu vlády SR v oblasti školstva a inovácií

Lindtner

David

poradca predsedu vlády SR v oblasti právnych služieb súvisiacich s uplatňovaním programového vyhlásenia vlády SR

Mažgút

Ján

poradca predsedu vlády SR v oblasti médií a komunikácie

Para

Marek

poradca predsedu vlády SR v oblasti právnych služieb súvisiacich s uplatňovaním programového vyhlásenia vlády SR

Paštika

Martin

poradca predsedu vlády SR v oblasti hospodárskych záležitostí a energetiky

Puškáč

Jaroslav

poradca predsedu vlády SR v oblasti pôdohospodárstva

Rybánsky

Jaroslav

poradca predsedu vlády SR v oblasti investícií, cestovného ruchu a športu

8561

Dátum poslednej aktualizácie: 23.02.2024