Zloženie komisií

  Kultúra národnostných menšín 2011

 
Bulharská národnostná menšina
•    Elena Arnaudova  
•    Vasil Ivanov
•    Mária Košková  
•    Ján Lajos
•    Evgeni Zašev

Česká národnostná menšina
•    Jindřich Cupák
•    Ján Lajos
•    Alexander Meheš
•    Jaroslava Sedláková 
•    Lubomír Socha
•    Dagmar Večerná
•    Hana Zelinová

Chorvátska národnostná menšina
•    Gabriela Hederová
•    Oľga Hromková
•    Ján Jankovič
•    Jozef Kľačka
•    Ján Lajos
•    Hilda Mitterpachová

Maďarská národnostná menšina

Komisia pre živú kultúru:

•    Attila Agócs
•    Gyula Bárczi
•    Tamás Dobsa
•    Géza Hizsnyan
•    Gábor Farkas
•    Ján Lajos
•    Zoltán Leczo
•    László Tóth
•    Katarína Zsélyiová

Komisia pre periodickú a neperiodickú tlač:
•    Lilla Bolemant
•    Zoltán Hizsnyai
•    Ján Lajos
•    Attila Lovász
•    Ildikó Nagy
•    Árpád Sidó
•    Zoltán Szalay

Moravská  národnostná menšina
•    Veronika Balla
•    Ivan Hrubina
•    Oktávia Krajčiová
•    Ján Lajos
•    Katarína Rakottyayová

Nemecká národnostná menšina
•    Rastislav Fiľo
•    Ján Lajos
•    Miroslav Kincl
•    Heidi Schürgerová
•    Gabriela Schürgerová

Poľská národnostná menšina
•    Rita Csenkeyová
•    Ján Lajos
•    Iveta Matejkova
•    Waldemar Oszczeda
•    Beata Wojnarowska
•    Urszula Zomerska-Szabados
•    Ryszard Zwiewka 

Rómska národnostná menšina
•    Stanislav Cina
•    Roman Eštočák
•    László Juhász
•    Ján Lajos
•    René Lužica
•    Miriam Mahajová
•    Ivan Mirga
•    Rudolf Pohlodko
•    Adél Strieženec
•    Lucia Tuleková
•    Ladislav Oravec

Rusínska národnostná menšina
•    Jozef Čokina
•    Dušan Hirjak
•    Jozef Hučko
•    László Juhász
•    Alena Minárska
•    Milan Pilip
•    Ivana Sivuľková
•    Anna Trenčéniová
•    Jana Truščínská-Sivá

Ruská národnostná menšina
•    Michail Bondar
•    Galina Čížová
•    Larisa A. Sugay
•    Glendová Valentína
•    Ján Lajos

Srbská národnostná menšina
•    Slobodan Bengin
•    Oľga Hromková
•    László Juhász
•    Ján Lajos
•    Miša Stanojević

Ukrajinská národnostná menšina
•    Milan Bobák
•    Štefan Čabala
•    Ľudmila Garjanská
•    Božena Hanatova
•    Ján Lajos

Židovská národnostná menšina
•    Egon Gál
•    Peter Maráky
•    Ján Lajos
•    Alexandra Petrašová
•    Otto Wagner
•    Pavol Mešťan
•    Michal Vaněk
•    Eva Bäckerová


Komisia pre kultúrnu politiku:
•    Stanislav Cina
•    Egon Gál
•    László Juhász
•    Jozef Kľačka
•    Attila Lovász
•    Milan Pilip  
•    Hana Zelinová


V prípade zániku členstva v komisii alebo odvolania člena môže podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny vymenovať nového člena. 318