Znovu otváranie rámcovej dohody na zemný plyn
Dátum zverejnenia: 02.09.2013