Zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu viac ako 4 milióny eur pre mimovládky

24.10.2011

V piatok 21. októbra 2011 Úrad vlády SR podpísal s Nadáciou Ekopolis z Banskej Bystrice Zmluvu o realizácii blokového grantu na sumu 4 203 077 eur. Ide o finančné prostriedky zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Úrad vlády SR je Národným kontaktným bodom pre tento finančný nástroj pomoci. Suma je určená na podporu činností mimovládnych organizácií v oblasti sociálnej a environmentálnej a na vytváranie a financovanie partnerstiev v akejkoľvek činnosti, resp. oblasti medzi slovenskou a švajčiarskou stranou. Vyhlasovateľmi výziev na predkladanie tzv. Malých projektov bude Nadácia Ekopolis. Počas implementácie Blokového grantu jej budú asistovať dvaja partneri - Karpatská nadácia a nadácia SOCIA. Žiadateľmi v grantovej schéme môžu byť akékoľvek organizácie okrem súkromného sektoru. Program sa bude realizovať až do augusta 2014.

Výzvy budú zverejňované na web stránkach www.ekopolis.sk  a www.swiss-contribution.sk* * * * *

IC ÚV

4863