Zorganizovanie a zabezpečenie školenia „Implementácia ŠF v PO 2007-2013 VI“
Dátum zverejnenia: 27.05.2013