Zorganizovanie a zabezpečenie školenia „Implementácia ŠF v programovom období 2007- 2013 VI“
Dátum zverejnenia: 23.08.2013