Prenájom konferenčnej miestnosti a stravovanie
Dátum zverejnenia: 28.05.2013
Verejný obstarávateľ na základe skutočnosti, že sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ruší zadávanie zákazky s nízkou hodnotou “Zabezpečenie konferenčných priestorov, ubytovania a stravovania“ . Verejný obstarávateľ si zabezpečí svoje potreby vo vlastnom účelovom zariadení.