Prvé zasadnutie Národnej rady pre produktivitu na Úrade vlády SR

29.10.2019

Ako je na tom Slovensko v produktivite a konkurencieschopnosti v rámci Európskej únie?
Aj tomuto sa bude venovať Národná rada pre produktivitu vo svojej práci.  Jej výsledkom  bude odborná a nezávislá Správa o produktivite a konkurencieschopnosti krajiny, ktorej prípravu odštartovali členovia rady na svojom prvom zasadnutí.

Zasadnutie Národnej rady pre produktivitu sa  uskutočnilo dnes, v utorok 29.10.2019 od 9:00 hodiny v priestoroch Úradu vlády SR. Na prvom zasadnutí rady bola členmi  s hlasovacím právom (z Inštitútu finančnej politiky, Inštitútu sociálnej politiky, Inštitútu hospodárskej politiky, Inštitútu vzdelávacej politiky, Národnej banky Slovenska, SAV, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Slovenskej bankovej asociácie, Štatistického úradu SR) schválená koncepcia prípravy správy, predložená ISA ÚV SR. Správa bude monitorovať a analyzovať historický vývoj a aktuálny stav makroekonomických indikátorov, produktivity a konkurencieschopnosti. Zároveň predloží porovnanie s krajinami s podobnou históriou a na podobnom stupni ekonomického rozvoja, ako aj očakávaný vývoj v krátko až strednodobom horizonte.
 
Marián Áč, predseda Národnej rady pre produktivitu a riaditeľ ISA Úradu vlády SR: „Pokiaľ má byť naša krajina úspešná a konkurencieschopná, musíme vedieť robiť správne rozhodnutia. Tie sú robené na základe faktov a kvalitných údajov.. Už teraz náš analytický útvar ISA pripravuje a zverejňuje analýzy, komentáre a čiastkové výstupy z rôznych oblastí ekonómie.. Komplexná správa musí jasne ukázať, v čom sme dobrí a v čom zaostávame.
 
Údaje bude rada získavať výlučne z oficiálnych zdrojov, a to tak svetových (Svetová banka, Eurostat, OECD, AMECOa pod.), ako aj slovenských (ŠÚ SR). 
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
https://www.vlada.gov.sk//poradne-organy-vlady-slovenskej-republiky/
 
27092