Výzva na predloženie ponúk „Služby zvukového technika a nadväzujúce iné služby pre potreby tlačových konferencií členov vlády Slovenskej republiky a ostatných podujatí Úradu vlády Slovenskej republiky“ - Číslo zákazky v systéme EVO 59.03
Dátum zverejnenia: 28.03.0201