Dezinfekčné, dezinsekčné a deratizačné služby v objekte kaštieľa v Rusovciach
Dátum zverejnenia: 27.10.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 02.11.2020 do 09:00 hod.