Dodávka, montáž a inštalácia klimatizačných jednotiek na chladenie a dokurovanie kancelárskych priestorov v budove ÚV SR na Námestí slobody 1 v Bratislave
Dátum zverejnenia: 09.10.2017