Drobné stavebné a montážne práce pozostávajúce z montáže sadrokartónového stropu s osvetlením a pokládkou vinylovej podlahy v priestoroch verejného obstarávateľa
Dátum zverejnenia: 12.04.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 19.04.2021 do 15:00 hod.