Informačné semináre k zverejnenej výzve

V súvislosti so zverejnením výzvy na predkladanie projektov v dotačnom programe Úradu vlády Slovenskej republiky KULTÚRA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN 2011 sa uskutočnia informačné semináre pre žiadateľov o dotácie, a to v dňoch:
  • 02.03.2011 o 10.00 h. v Dunajskej Strede (Veľká zasadačka MÚ , Hlavná 50/16, Dunajská Streda)
  • 03.03.2011 o 10.00 h. v Nových Zámkoch (kino Mier, Gy. Széchényiho 9, Nové Zámky)
  • 04.03.2011 o 10.00 h. v  Bratislave  (ÚV SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava,)
  • 08.03.2011 o 11.00 h. vo Zvolene (v budove MÚ , Nám. slobody 22, Zvolen)
  • 08.03.2011 o 17.00 h. v Rimavskej Sobote (Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota, Nám.  Š. M. Daxnera 1, miestnosť č. 4, vchod E - od tržnice)
  • 09.03.2011 o 10.00 h. v Rožňave (Kongresová sála Radnice, Nám. baníkov 32, Rožňava)
  • 09.03.2011 o 16.00 h. v Košiciach (Divadlo Thália – Máraiho Štúdio, Timonova 3, Košice)
  • 10.03.2011 o 09.00 h  v Prešove (Divadlo A. Duchnoviča, Jarkova ul. 77, Prešov – vchod do budovy je zo Šarišskej ulice)
  • 10.03.2011 o 16.00 h. v Žiline (Slovenská obch. a priem. komora, Hálkova 31, Žilina)

Účelom seminárov bude informovať potenciálnych žiadateľov o výzve na predkladanie žiadostí z dotačného programu ÚV  SR KULTÚRA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN 2011, ako aj o metodike k povinnej elektronickej registrácii žiadosti.

Vašu účasť potvrďte na tel.  č. 02/572 95 625  alebo na e-mailovej adrese: rita.csenkeyova@vlada.gov.sk 319