KANCELÁRIA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štefánikova 2, P.O.Box 128, 810 00 Bratislava 1
Telefón: 02/ 57 888 127
E-mail: informacie@prezident.sk
Internetová stránka: http://www.prezident.sk/