KANCELÁRIA VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV

Kancelária verejného ochrancu práv
P.O. Box 1
820 04 Bratislava 24
Telefón: 02 / 323 63 712
E-mail: sekretariat@vop.gov.sk
Internetová stránka: http://www.vop.gov.sk/