KANCELÁRIA VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV

Kancelária verejného ochrancu práv
Grösslingová 35
811 09 Bratislava – Staré Mesto

Telefón: 02/323 63 701 02/232 63 702
E-mail: sekretariat@vop.gov.sk
Internetová stránka: https://vop.gov.sk/