MINISTERSTVO FINANCIÍ SR

Štefanovičova 5, P. O. BOX 82, 817 82 Bratislava 15
Telefón: 02/ 5958 1111-2 Fax: 02/5958 3048
E-mail: info@mfsr.sk
Internetová stránka: http://www.finance.gov.sk/