MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
Telefón: 02/ 4854 1111, 02/ 4333 4000
E-mail: info@economy.gov.sk
Internetová stránka: http://www.economy.gov.sk/