MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR

Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37
Telefón: 02/ 5978 1111 Fax: 02/ 5978 2213
E-mail: info@mzv.sk
Internetová stránka: http://www.foreign.gov.sk/