MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
Telefón: 02/5956 1111 02/ 5956 2222 Fax: 02/ 5956 2222
E-mail: info@enviro.gov.sk
Internetová stránka: http://www.enviro.gov.sk/