NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Župné námestie č. 13, 814 90 Bratislava
Telefón: 02/ 59353 111 02/ 54411 535
E-mail:
Internetová stránka: http://www.nsud.sk