NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIEŤOVÉ A ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

Kollárova 8, 917 02 Trnava

Detašované pracovisko:
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
BC Omnipolis
Trnavská cesta 100/II, 821 01 BRATISLAVA
Telefón: 02/ 3278 0700
E-mail: info@nases.gov.sk
Internetová stránka: http://www.nases.gov.sk