NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Telefón: 02/5787 1111 02/5865 1111 Fax: 02/5787 1100
E-mail: info@nbs.sk
Internetová stránka: http://www.nbs.sk/