Národná rada pre produktivitu

Predseda rady : Marián Áč

Sekretariát Národnej rady pre produktivitu
Odbor: Inštitút pre stratégie a analýzy
Sídlo: Úrad vlády SR
Tel. č. 02/20925801
E-mail: simona.kubisova@vlada.gov.sk

Štatút