Národná rada pre produktivitu

Predseda rady : PhDr. Peter Goliaš

Sekretariát Národnej rady pre produktivitu
Odbor: Inštitút pre stratégie a analýzy
Sídlo: Úrad vlády SR
Tel. č. 02/209 25 993
E-mail: kristina.gardonova@vlada.gov.sk

Štatút