Národná rada pre produktivitu

Predsedkyňa rady : Mgr. Veronika Lane Rybanská, DPhil.

Sekretariát Národnej rady pre produktivitu
Odbor: Inštitút pre stratégie a analýzy
Sídlo: Úrad vlády SR
Tel. č. 02/20925897
E-mail: dagmara.sotakova@vlada.gov.sk

Štatút