NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Nám. A. Dubčeka, 812 80 Bratislava 1
Telefón: 02 / 5972 1111
E-mail: info@nrsr.sk
Internetová stránka: http://www.nrsr.sk/