NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE

Masarykova 10, P.O.BOX C3, Košice 041 33
Telefón: 055/ 7979902 Fax: 055/ 7979904
E-mail: nip@nip.sk
Internetová stránka: http://www.safework.gov.sk/