PAMIATKOVÝ ÚRAD SR

Cesta na Červený most č. 6, 814 06 Bratislava
Telefón: 02/5477 4444 02/5477 5844
E-mail: info@pamiatky.gov.sk
Internetová stránka: http://www.pamiatky.sk/