Poskytovanie preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci a vypracovanie lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu
Dátum zverejnenia: 22.09.2016