Poskytovanie usmerňovacích, poradenských, sprostredkovateľských, informačných a osvetových služieb
Dátum zverejnenia: 13.10.2022
Lehota na predkladanie ponúk: do 24.10.2022 do 10:00 hod.