Predseda vlády SR podporí zo svojej rezervy talentovú mládež, ale aj rekonštrukcie budov a revitalizácie parkov

03.02.2023

„Podpora talentovaných detí a študentov, budovanie a revitalizácia verejných priestranstiev v obci či oprava a modernizácia budov sú oblasti podpory, na ktoré som vyčlenil niekoľko stoviek tisíc eur z rezervy predsedu vlády. Aj vďaka týmto finančným prostriedkom sa budú môcť rozvíjať talenty a obce môžu zrekonštruovať poškodené budovy. Výsadba stromov či kvetinových záhonov pomôže nielen skrášliť okolie, ale zmierni následky klimatických zmien v slovenských regiónoch,“ uviedol predseda vlády SR Eduard Heger.

Maximálna výška podpory pre talentované deti, mládež a študentov je 5 tisíc eur. Určená je pre jednotlivcov, ktorí vynikajú vo vedomostnej, športovej či umeleckej oblasti a vďaka rezerve predsedu vlády môžu ďalej rozvíjať svoje schopnosti. Finančné prostriedky je možné využiť aj na účasť na domácich či zahraničných súťažiach, ale aj na nákup športovej výbavy, kníh a hudobných nástrojov.

Na projekty zamerané na budovanie a revitalizáciu verejne dostupných priestranstiev v rámci zelenej infraštruktúry je stanovená maximálna výška podpory 10 tisíc eur. Cieľom je budovanie a revitalizácia verejných priestranstiev a parkov, napríklad výsadba kvetinových alebo bylinkových záhonov, výsadba stromoradí, ale aj ovocných sadov, ktoré pomôžu zmierniť následky klimatických zmien v regiónoch.

Tretia oblasť podpory je zameraná na opravu a modernizáciu budov, v rámci ktorej môžu žiadatelia požiadať o finančné prostriedky na rekonštrukciu kultúrnych domov, obecných úradov, ale aj základných škôl a pod.

Žiadosti môžu predkladať samosprávy, mimovládne a neziskové organizácie, nadácie, cirkvi, ale aj výchovno-vzdelávacie inštitúcie a pod. Termín uzávierky je 28. február 2023.

Ďalšie informácie o zverejnenej výzve: https://www.vlada.gov.sk/poskytovanie-financnych-prostriedkov-z-rozpoctovej-rezervy-predsedu-vlady-sr/
Elektronický formulár je dostupný tu:  http://formulare.vlada.gov.sk/zop-opravy-01042022/
29657