Prehľad bohoslužieb v kaplnke Úradu vlády SR - november 2018

01.11.2018
streda 14. novembra 2018 o 16.00 rímskokatolícka
streda 28. novembra 2018 o 16.00 evanjelická AV  


25648