Prehľad bohoslužieb v kaplnke Úradu vlády SR - október 2018

01.10.2018

streda 3. októbra 2018 o 16.00       evanjelická AV
streda 17. októbra 2018 o 16.00     rímskokatolícka
streda 31. októbra 2018 o 16.00     evanjelická AV    
25269