Prípravné trhové konzultácie

Prípravné trhové konzultácie vyhlásené v zmysle ustanovenia § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prípravné trhové konzultácie Úradu podpredsedu vlády SR, ktorý neriadi ministerstvo


Registratúra

Rozhodnutie zúčastniť sa na konzultáciách musí byť slobodné a vážne, hospodársky subjekt svoju účasť nahlási do 11.3.2022 zaslaním vyplneného prihlasovacieho formulára na emailovú adresu: milan.franik@vlada.gov.sk

PTK budú prebiehať na Úrade vlády SR dňa 16.3.2022 v čase od 9:00 hod do 16:00 hod, pričom sa budú nahrávať. Predpokladom pre účasť na stretnutí je zaslaný vyplnený „Katalog_poziadaviek_registratura“ do 14.3.2022. Presný čas PTK pre jednotlivých záujemcov oznámi Úrad vlády SR prostredníctvom mailovej adresy po uplynutí lehoty na prihlásenie sa do PTK. PTK sa budú uskutočňovať online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v trvaní max. 30 min.


Dochádzkový a stravovací systém

Rozhodnutie zúčastniť sa na konzultáciách musí byť slobodné a vážne, hospodársky subjekt svoju účasť nahlási do 4.3.2022 zaslaním vyplneného prihlasovacieho formulára na emailovú adresu: milan.franik@vlada.gov.sk

PTK budú prebiehať na Úrade vlády SR dňa 9.3.2022 v čase od 9:00 hod do 16:00 hod, pričom sa budú nahrávať. Predpokladom pre účasť na stretnutí je zaslaný vyplnený „Katalóg požiadaviek - dohadzkový a stravovací systém“ do 8.3.2022. Presný čas PTK pre jednotlivých záujemcov oznámi Úrad vlády SR prostredníctvom mailovej adresy po uplynutí lehoty na prihlásenie sa do PTK. PTK sa budú uskutočňovať online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v trvaní max. 30 min.


Tvorba komunikačných kampaní

Rozhodnutie zúčastniť sa na konzultáciách musí byť slobodné a vážne, hospodársky subjekt (reklamná, PR alebo mediálna agentúra) svoju účasť nahlási do 20.1.2022 10:00 na emailovej adrese: barbora.belovicka@vlada.gov.sk.

PTK budú prebiehať online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams predbežne dňa 27.1.2022 a 28.1.2022, pričom sa budú nahrávať. Presný čas PTK pre jednotlivých záujemcov oznámi Úrad vlády SR prostredníctvom mailovej adresy po uplynutí lehoty na prihlásenie sa do PTK.

Prenájom tlačiarní a súvisiace služby

Rozhodnutie zúčastniť sa na konzultáciách musí byť slobodné a vážne, hospodársky subjekt svoju účasť nahlási do 11.10.2021 zaslaním vyplneného prihlasovacieho formulára na emailovú adresu: jan.tusim@vlada.gov.sk

PTK budú prebiehať na Úrade vlády SR dňa 12.10.2021 v čase od 9:00 hod do 16:00 hod, pričom sa budú nahrávať. Presný čas PTK pre jednotlivých záujemcov oznámi Úrad vlády SR prostredníctvom mailovej adresy po uplynutí lehoty na prihlásenie sa do PTK. V prípade zhoršenia epidemickej situácie, PTK sa môžu uskutočniť online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.


Zviditeľnenie eurofondových projektov v prostredí sociálnych sietí – youtube, instagram, facebook  Tlač a distribúcia vládnych novín

Rozhodnutie zúčastniť sa na konzultáciách musí byť slobodné a vážne, hospodársky subjekt svoju účasť nahlási do 18.09.2020 do 10:00 hod. na emailovej adrese: renata.remenova@vlada.gov.sk, pričom hospodársky subjekt uvedie deň rokovania, ktorého sa chce zúčastniť: 
Zabezpečenie tlačiarenských služieb - 21.09.2020
Zabezpečenie distribúcie - 22.09.2020​

Vzhľadom na skutočnosť, že Predbežné oznámenie k trhovým konzultáciám vyšlo v Európskom vestníku až 18.09.2020, verejný obstarávateľ sa rozhodol vykonať korigend oznámenia a predlžuje lehotu na nahlásenie svojej účasti hospodárskym subjektom, ktorí majú záujem sa PTK zúčastniť do 30.09.2020 do 10:00 hod.

27886

Dátum poslednej aktualizácie: 23.03.2022