Prípravné trhové konzultácie

Prípravné trhové konzultácie vyhlásené v zmysle ustanovenia § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prípravné trhové konzultácie Úradu podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo

Návštevný systém ÚV SR

Úrad vlády SR pripravuje verejné obstarávanie na zákazku „Návštevný systém“.

Rozhodnutie zúčastniť sa na prípravných trhových konzultáciách musí byť slobodné a vážne, hospodársky subjekt svoju účasť nahlási do do 21.06.2024 do 12:00 hod. zaslaním vyplneného prihlasovacieho formulára na emailovú adresu: ovo@vlada.gov.sk. Písomná komunikácia o prejavení záujmu zúčastniť sa konzultácií bude prebiehať výhradne elektronicky prostredníctvom emailovej adresy: ovo@vlada.gov.sk.

PTK budú prebiehať na Úrade vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava na základe dohody s prihlásenými účastníkmi. V záujme zvýšenia transparentnosti sa z priebehu PTK vyhotoví audio záznam. Presný čas a miesto konania PTK pre jednotlivých záujemcov oznámi Úrad vlády SR prostredníctvom emailovej komunikácie. PTK budú prebiehať osobne alebo prostredníctvom aplikácie MS Teams.


Štúdie a návrhy riešení investičných zámerov Úradu vlády

Úrad vlády SR pripravuje verejné obstarávanie na zákazku „Štúdie a návrhy riešení investičných zámerov Úradu vlády“.
 
Zákazka bude delená na dve časti:
  • Časť A Štúdia a návrh riešení investičného zámeru „Rekonštrukcia Prístavby úradu vlády, tzv. nová budova (Pavilón Úradu vlády)“
  • Časť B Štúdia uskutočniteľnosti investičného zámeru rekonštrukcie účelového zariadenia Hotel Bôrik
Rozhodnutie zúčastniť sa na prípravných trhových konzultáciách musí byť slobodné a vážne, hospodársky subjekt svoju účasť nahlási do 20.11.2023 do 15:00 hod. zaslaním vyplneného prihlasovacieho formulára na emailovú adresu: richard.urbanovic@vlada.gov.sk.
 
PTK budú prebiehať na Úrade vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava na základe dohody s prihlásenými účastníkmi. V záujme zvýšenia transparentnosti sa z priebehu PTK vyhotoví audio záznam. Presný čas a miesto konania PTK pre jednotlivých záujemcov oznámi Úrad vlády SR prostredníctvom emailovej komunikácie. PTK budú prebiehať osobne alebo prostredníctvom aplikácie MS Teams.
  1. Prihlasovací formulár – PTK
  2. Okruh otázok k PTK
  3. Predbežný opis predmetu zákazky – Nová budova
  4. Projektová dokumentácia – Nová budova
  5. Návrh zmluvy o dielo – Nová budova
  6. Predbežný opis predmetu zákazky – Hotel Bôrik
  7. Návrh zmluvy o dielo – Hotel Bôrik

SIP trunk

Úrad vlády SR pripravuje verejné obstarávanie na zákazku „SIP trunk“.

Rozhodnutie zúčastniť sa na prípravných trhových konzultáciách musí byť slobodné a vážne, hospodársky subjekt svoju účasť nahlási do 12.12.2022 do 14:00 hod. zaslaním vyplneného prihlasovacieho formulára na emailovú adresu: adam.jobb@vlada.gov.sk.

PTK budú prebiehať on-line, prostredníctvom aplikácie MS Teams. V záujme zvýšenia transparentnosti sa z priebehu PTK vyhotoví audio záznam. Presný čas konania PTK pre jednotlivých záujemcov oznámi Úrad vlády SR na základe dohody s prihlásenými účastníkmi. prostredníctvom emailovej komunikácie.

Poskytovanie hlasových a dátových služieb pre mobilné siete,  dodanie koncových telekomunikačných zariadení a služby telefónnej ústredne (SIP trunk)

Úrad vlády SR pripravuje verejné obstarávanie na zákazku „Poskytovanie hlasových a dátových služieb pre mobilné siete,  dodanie koncových telekomunikačných zariadení a služby telefónnej ústredne (SIP trunk)“. Na zákazke ďalej ako verejný obstarávatelia participujú: Ministerstvo financií SR a Úrad vládneho auditu.

Rozhodnutie zúčastniť sa na prípravných trhových konzultáciách musí byť slobodné a vážne, hospodársky subjekt svoju účasť nahlási do 28.10.2022 do 14:00 hod. zaslaním vyplneného prihlasovacieho formulára na emailovú adresu: veronika.kirkova@vlada.gov.sk.

PTK budú prebiehať na Úrade vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava na základe dohody s prihlásenými účastníkmi. V záujme zvýšenia transparentnosti sa z priebehu PTK vyhotoví audio záznam. Presný čas a miesto konania PTK pre jednotlivých záujemcov oznámi Úrad vlády SR prostredníctvom emailovej komunikácie. PTK budú prebiehať osobne.

Vybudovanie nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá Úradu vlády Slovenskej republiky

Úrad vlády SR pripravuje verejné obstarávanie na zákazku „Vybudovanie nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá Úradu vlády Slovenskej republiky“. 
 
Rozhodnutie zúčastniť sa na konzultáciách musí byť slobodné a vážne, hospodársky subjekt svoju účasť nahlási do 17.10.2022 zaslaním vyplneného prihlasovacieho formulára na emailovú adresu: matej.hornik1@vlada.gov.sk.
 
PTK budú prebiehať na Úrade vlády SR na základe dohody s prihláseným účastníkom. Priebeh PTK bude zaznamenaný do zápisnice. Presný čas a miesto konania PTK pre jednotlivých záujemcov oznámi Úrad vlády SR prostredníctvom emailovej komunikácie po uplynutí lehoty na prihlásenie sa do PTK. PTK budú prebiehať osobne v trvaní do cca 2 hodín.

Rekonštrukcia Účelového zariadenia Hotel Bôrik

Rozhodnutie zúčastniť sa na konzultáciách musí byť slobodné a vážne, hospodársky subjekt svoju účasť nahlási do 08.07.2022 zaslaním vyplneného prihlasovacieho formulára na emailovú adresu: renata.remenova@vlada.gov.sk

PTK budú prebiehať na Úrade vlády Slovenskej republiky od 12.07.2022 do 22.07.2022 v čase od 9:00 h do 16:00 hod.
Presný čas PTK pre jednotlivých záujemcov oznámi Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom mailovej komunikácie po uplynutí lehoty na prihlásenie sa do PTK.
V záujme zvýšenia transparentnosti sa z priebehu PTK vyhotoví sa audio záznam.

Verejný obstarávateľ pripúšťa aj možnosť PTK prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.


Registratúra

Rozhodnutie zúčastniť sa na konzultáciách musí byť slobodné a vážne, hospodársky subjekt svoju účasť nahlási do 11.3.2022 zaslaním vyplneného prihlasovacieho formulára na emailovú adresu: milan.franik@vlada.gov.sk

PTK budú prebiehať na Úrade vlády SR dňa 16.3.2022 v čase od 9:00 hod do 16:00 hod, pričom sa budú nahrávať. Predpokladom pre účasť na stretnutí je zaslaný vyplnený „Katalog_poziadaviek_registratura“ do 14.3.2022. Presný čas PTK pre jednotlivých záujemcov oznámi Úrad vlády SR prostredníctvom mailovej adresy po uplynutí lehoty na prihlásenie sa do PTK. PTK sa budú uskutočňovať online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v trvaní max. 30 min.


Dochádzkový a stravovací systém

Rozhodnutie zúčastniť sa na konzultáciách musí byť slobodné a vážne, hospodársky subjekt svoju účasť nahlási do 4.3.2022 zaslaním vyplneného prihlasovacieho formulára na emailovú adresu: milan.franik@vlada.gov.sk

PTK budú prebiehať na Úrade vlády SR dňa 9.3.2022 v čase od 9:00 hod do 16:00 hod, pričom sa budú nahrávať. Predpokladom pre účasť na stretnutí je zaslaný vyplnený „Katalóg požiadaviek - dohadzkový a stravovací systém“ do 8.3.2022. Presný čas PTK pre jednotlivých záujemcov oznámi Úrad vlády SR prostredníctvom mailovej adresy po uplynutí lehoty na prihlásenie sa do PTK. PTK sa budú uskutočňovať online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v trvaní max. 30 min.


Tvorba komunikačných kampaní

Rozhodnutie zúčastniť sa na konzultáciách musí byť slobodné a vážne, hospodársky subjekt (reklamná, PR alebo mediálna agentúra) svoju účasť nahlási do 20.1.2022 10:00 na emailovej adrese: barbora.belovicka@vlada.gov.sk.

PTK budú prebiehať online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams predbežne dňa 27.1.2022 a 28.1.2022, pričom sa budú nahrávať. Presný čas PTK pre jednotlivých záujemcov oznámi Úrad vlády SR prostredníctvom mailovej adresy po uplynutí lehoty na prihlásenie sa do PTK.
27886

Dátum poslednej aktualizácie: 15.07.2024