Prípravné trhové konzultácie

Prípravné trhové konzultácie vyhlásené v zmysle ustanovenia § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zviditeľnenie eurofondových projektov v prostredí sociálnych sietí – youtube, instagram, facebook  Tlač a distribúcia vládnych novín

Rozhodnutie zúčastniť sa na konzultáciách musí byť slobodné a vážne, hospodársky subjekt svoju účasť nahlási do 18.09.2020 do 10:00 hod. na emailovej adrese: renata.remenova@vlada.gov.sk, pričom hospodársky subjekt uvedie deň rokovania, ktorého sa chce zúčastniť: 
Zabezpečenie tlačiarenských služieb - 21.09.2020
Zabezpečenie distribúcie - 22.09.2020​

Vzhľadom na skutočnosť, že Predbežné oznámenie k trhovým konzultáciám vyšlo v Európskom vestníku až 18.09.2020, verejný obstarávateľ sa rozhodol vykonať korigend oznámenia a predlžuje lehotu na nahlásenie svojej účasti hospodárskym subjektom, ktorí majú záujem sa PTK zúčastniť do 30.09.2020 do 10:00 hod.

27886

Dátum poslednej aktualizácie: 19.03.2021