Prípravné trhové konzultácie

Prípravné trhové konzultácie vyhlásené v zmysle ustanovenia § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prípravné trhové konzultácie Úradu podpredsedu vlády SR, ktorý neriadi ministerstvo

Tvorba komunikačných kampaní

Rozhodnutie zúčastniť sa na konzultáciách musí byť slobodné a vážne, hospodársky subjekt (reklamná, PR alebo mediálna agentúra) svoju účasť nahlási do 20.1.2022 10:00 na emailovej adrese: barbora.belovicka@vlada.gov.sk.

PTK budú prebiehať online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams predbežne dňa 27.1.2022 a 28.1.2022, pričom sa budú nahrávať. Presný čas PTK pre jednotlivých záujemcov oznámi Úrad vlády SR prostredníctvom mailovej adresy po uplynutí lehoty na prihlásenie sa do PTK.

Prenájom tlačiarní a súvisiace služby

Rozhodnutie zúčastniť sa na konzultáciách musí byť slobodné a vážne, hospodársky subjekt svoju účasť nahlási do 11.10.2021 zaslaním vyplneného prihlasovacieho formulára na emailovú adresu: jan.tusim@vlada.gov.sk

PTK budú prebiehať na Úrade vlády SR dňa 12.10.2021 v čase od 9:00 hod do 16:00 hod, pričom sa budú nahrávať. Presný čas PTK pre jednotlivých záujemcov oznámi Úrad vlády SR prostredníctvom mailovej adresy po uplynutí lehoty na prihlásenie sa do PTK. V prípade zhoršenia epidemickej situácie, PTK sa môžu uskutočniť online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.


Zviditeľnenie eurofondových projektov v prostredí sociálnych sietí – youtube, instagram, facebook  Tlač a distribúcia vládnych novín

Rozhodnutie zúčastniť sa na konzultáciách musí byť slobodné a vážne, hospodársky subjekt svoju účasť nahlási do 18.09.2020 do 10:00 hod. na emailovej adrese: renata.remenova@vlada.gov.sk, pričom hospodársky subjekt uvedie deň rokovania, ktorého sa chce zúčastniť: 
Zabezpečenie tlačiarenských služieb - 21.09.2020
Zabezpečenie distribúcie - 22.09.2020​

Vzhľadom na skutočnosť, že Predbežné oznámenie k trhovým konzultáciám vyšlo v Európskom vestníku až 18.09.2020, verejný obstarávateľ sa rozhodol vykonať korigend oznámenia a predlžuje lehotu na nahlásenie svojej účasti hospodárskym subjektom, ktorí majú záujem sa PTK zúčastniť do 30.09.2020 do 10:00 hod.

27886

Dátum poslednej aktualizácie: 17.01.2022