PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SR

Drieňová 24, 826 03 Bratislava
Telefón: 02/22 12 21 10 Fax: 02/ 43 33 35 72
E-mail: pmusr@antimon.gov.sk
Internetová stránka: http://www.antimon.gov.sk/