Rada vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu

Tajomník: Ing. Ivan Stankovský, CSc.
Sídlo: Ministerstvo školstva SR
Tel.: 02/5477 6774
E-mail: sekretariat@siov.sk