Rada vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Tajomníčka: Ing. Lívia Vašáková, PhD.
generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy
Úrad vlády Slovenskej republiky

Sekretariát Rady vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Odbor koordinácie a komunikácie
Sekcia plánu obnovy
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie 1. mája
811 06 Bratislava
Email: planobnovy@vlada.gov.sk