Rada vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Sekretariát Rady vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
oddelenie európskej koordinácie
sekcia plánu obnovy
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo
 

Štatút rady – zmeny schválené uznesením vlády SR č. 90/2024 zo dňa 14.2.2024.