Rada vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh

Sekretariát Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh
 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Sekcia digitalizácie
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
 
Tajomník: Matej Štefánik
Tel.: 02/2092 8750
E-mail: matej.stefanik@mirri.gov.sk

Rada vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh je poradný, koordinačný a iniciatívny orgán vlády SR pre otázky týkajúce sa informatizácie, jednotného digitálneho trhu a digitalizácie verejnej správy orientovanej na poskytovanie elektronických služieb verejnej správy pre právnické osoby a fyzické osoby a elektronických systémov eGovernmentu, ako aj rozvoja ekonomického prostredia na Slovensku smerom k digitálnej ekonomike.