Rada vlády SR pre duševné zdravie

Sídlo: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Tajomník: Viktor Svetský
Sekretariát: Oddelenie nadrezortnej koordinácie, Ministerstvo zdravotníctva SR
Tel.: 02/593 73 398
e-mail: rvdz@health.gov.sk